NorgeStorbritannia

S T E M P L E R   O G   S I G N A T U R E R

.

Stavangerflint har stort sett vært representert ved sin flintøks.  Det har vært brukt flere varianter av denne, og det ble brukt et annet stempel helt i begynnelsen.  Inger Waage har signert sine produkter på flere forskjellige måter.  Her er noen eksempler.

 

 

Foto: Ole

 

S T A V A N G E R F L I N T S   S I G N A T U R

Foto: Ole

Den klassiske flintøksa er Stavangerflints logo og kjennemerke.  Finnes i flere utførelser og farger.

Foto: Ole

Klistremerket i sølv på sort bunn ble satt på alle brukskunstobjektene til Stavangerflint.

Foto: Ole

Stavangerflint trykket også sin logo inn i godset på sine produkter.