NorgeStorbritannia

S T A V A N G E R F L I N T   A S

Bildet er malt av Thorbjørn Feyling i 1950 - signert Fey-50.  Thorbjørn Feyling ble ansatt som Stavangerflints første kunstneriske leder i 1949.

 

A R K I V B I L D E R  F R A   F A B R I K K E N

Foto: Stavangerflints arkiver ved Figgjo Museum

Foto: Stavangerflints arkiver ved Figgjo Museum 

Foto: Stavangerflints arkiver ved Figgjo Museum