NorgeStorbritannia

E P L E H Ø S T

Foto: Ole

.

R E K T A N G U L Æ R T   F A T   M E D   O P P K A N T

Foto: Ole

Rektangulære fat med oppkant finnes i tre størrelser - dette er det mellomste - modell nr. 62.

  • Stort rektangulært fat - modell nr. 61.
  • Rektangulært fat - modell nr. 62.
  • Lite rektangulært fat - modell nr. 63.