NorgeStorbritannia

B L A D R A N K E   P Å   G U L   B U N N   M E D   G R Ø N N E   B Æ R

Motivet viser sorte stiliserte blad som sitter i par på en tynn stengel.  Mellom bladene finnes små mørke grønne bær som også sitter som par på en tynn stilk - et bær på hver side av stengelen.  Motivet finnes i flere varianter - se motiv nr. 32 og 33.  

.

Foto: Ole

.


Les hele saken >>