NorgeStorbritannia

B L Å T T   B L A D   M E D   G R Ø N T   B Æ R

Foto: Ole

 

F A T,  T A L L E R K E N E R  O G   A S J E T T E R  

Foto: Ole

Fat, tallerken og asjett-serie.

.

F A T

Foto: Ole

Avlangt fat med oppkant - modell nr. 61.

.

B Å T S K Å L E R

Foto: Ole

Båtskålene finnes i to størrelser.  Her vises den største modell nr. 58.