NorgeStorbritannia

B L A D M Ø N S T E R ,   R Ø D   M E D   G U L E   P R I K K E R

Motivet består av et bladmønster i striper med et symetrisk mosegrønt felt på hver side av en rød stripe med gule prikker.

Foto: Ole

. 


Les hele saken >>