NorgeStorbritannia

H A R L E K I N   I   S O R T,   R Ø D T   O G   G R Ø N T

Motivet består av et harlekinmønster i sort rødt og grønt.

Foto: Privat samling

Jeg har ingen objekter med dette motivet i min samling.