NorgeStorbritannia

Stavangerflint

S T A V A N G E R F L I N T   "K O D E N"

Stavangerflint merket sine produkter på forskjellige måter også for å angi årstall.  I en periode satte de et kryss utenfor de forskjellige bokstavene i sin faste logo for å angi produksjonsår.  "Koden" ble aldri satt i system og kan derfor ikke brukes som et pålitelig kilde til å finne produksjonsår. 

Stemplene ble laget, men ikke brukt kronologisk eller i noen rekkefølge slik at det er ingen sikker kilde til datering av produkter.

.  

Foto: Ole

Stempel med kryss utenfor A - årstall?  Her sammen med et stempel fra Christiania Glassmagasin.