NorgeStorbritannia

G U L T   O G   B L Å T T   B L A D

Foto: Privat samling.

Jeg har ingen objekter med dette motivet i min samling.