NorgeStorbritannia

G U L   O G   B L Å   F U G L

Motivet er en gul og blå fugl med lange halefjær som står mot hverandre.  Begge fuglene har hvert sitt store, grønne blad over seg.  Den gule fuglen har sort bunn mens den blå har lysegrå med røde prikker.  Motivet varier litt fra objekt til objekt.

Foto: Ole

 


Les hele saken >>