NorgeStorbritannia

B L A D R A N K E   P Å   S O R T   B U N N   M E D   R Ø D E   B Æ R

Motivet viser sorte stiliserte blad som sitter i par på en tynn stengel.  Mellom bladene finnes små røde bær som også sitter som par på en tynn stilk - et bær på hver side av stengelen.  Objektene har en sort farge på utsiden.

Foto: Ole

.


Les hele saken >>