NorgeStorbritannia

E G G H Ø N E R

Foto: Ole

Inger Waage dekorerte mange forskjellige egghøner - også med motiver i kunstflint serien.

.

K U N S T F L I N T H Ø N E R

Foto: Ole

.

H Å N D M A L T E   H Ø N E R

Foto: Ole

.

Foto: Ole

.

Foto: Ole

Egghøne uten dekor.

.

Foto: Ole

Egghøne med dekor nummer xx i lokket og xx på skålen.

.

Foto: Privat samling

Egghøner som ikke er en del av min samling