NorgeStorbritannia

R Ø D   O G   G R Ø N N   S T R I P E   M E D   S O R T E   T A G G E R

Foto: Privat samling

Objektet er ikke i min samling.