NorgeStorbritannia

B L Å   B L O M S T   M E D   B L A D E R

 

Foto: Privat samling

Objektet er ikke en del av min samling.