NorgeStorbritannia

K Å R E   B E R V E N   F J E L D S A A

Foto.  Privat samling - A.L. 

Kåre Berven Fjeldsaa (1918 – 1991)

Født i Sandnes i Rogaland og ble utdannet som keramiker ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo 1937 – 1942. Han hadde verkstedpraksis hos Jens von der Lippe i årene 1936 – 1946. Stipendiat ved Den Kgl. Porcællainsfabrik i København i 1956. I årene 1947 – 1957 hadde han eget keramikkverksted i Bærum. Fra 1958 ble han ansatt som kunstnerisk leder ved Stavangerflint og fortsatte som designssjef ved Figgjo Fajanse – Stavangerflint A/S fra 1973 -1985 etter at de to bedriftene ble slått sammen i 1968.

Som keramiker arbeidet Fjeldsaa i den krevende steingodsteknikken, hvor han ble regnet som en av pionerene. Hans keramikkobjekter fra den tiden han drev som keramiker ble høyt verdsatt både i samtiden og i ettertid. Han fikk gullmedalje ved Triennalen i Milano i 1954 og ved den internasjonale keramikkutstilling i Cannes i 1957. Hans objekter fra denne tiden er blitt ettertraktede samlerobjekter og omsettes ved anerkjente auksjonshus i Norge og i utlandet.

Som kunstnerisk leder og designer ved Stavangerflint arbeidet han både i flintgods, vitroporselen og steingods. En av hans mest kjente former er modellen ”Kongsstein” som ble produsert i flere varianter med glatt overflate og overflate i ulike relieffvirkninger. ”Brunette” er  et av hans mest kjente serviser fra denne  perioden. Det ble levert i flere ensfargete  dekorer i utvalg som kunne kombineres, eller  med dekorer av andre av bedriftens designere,  blant annet ble flere av Inger Waages  servisedekorer utført på former designet av  Fjeldsaa. På 1960-tallet utviklet Fjeldsaa  modeller i steingods, disse hadde en mer rustikk  karakter og et typisk eksempel er serviset ”Finse”.  Ved fusjonen mellom Stavangerflint AS  og Figgjo Fajanse AS i 1968 ble Figgjos  kunstneriske leder Ragnar Grimsrud  produktutviklingssjef for den sammenslåtte  bedriften. Kåre Berven Fjeldsaa overtok denne stillingen i 1973, da Grimsrud gikk av for aldersgrensen.

I tillegg til formgivning og utarbeidelse av dekorer til et stort antall serviser og pyntegjenstander, lagde Fjeldsaa en serie vaser og dyrefigurer i steingods. Han lagde også keramiske relieffer for utsmykningsformål, som blant annet ble vist på Verdensutstillingen i Hannover i 1969.

Kilder: Store norske leksikon, 33 Brukskunstnere, forlaget Bonytt ca 1960, Olsen/Andersen: Moderne Antikviteter, Lunde 2000, ISBN 82-520-3279-6, Figgjo AS: Figgjo: Formet av entusiasme gjennom 60 år, Figgjo AS 2001, Jan Gjerde: ”Fra Kvaleberg til cyberspace”, ISBN 978-82-303-0998-8 , diversemedieomtaler fra1960-tallet, http://gratisnettside.no/stavangerflinthistorie/

Jan Gjerde ©

. 


Les hele saken >>