NorgeStorbritannia

T O R B J Ø R N   F E Y L I N G

Foto.  Privat samling - A.L. 

Thorbjørn Feyling (1907 – 1985)

Feyling ble født i Egersund, død i Stavanger. Han ble utdannet som keramiker før den andre verdenskrig og arbeidet ved Egersunds Fayancefabrik til han i 1946 ble rekruttert til Stavanger Fajansefabrikk som da var stiftet og var under oppbygging. Han ble bedriftens første kunstneriske leder og bygde opp designprogrammet til Stavanger Fajansefabrik, fra 1952 Stavangerflint, fra grunnen av. Han var ved produksjonstarten i 1949 medlem av bedriftens lederteam.

Feylings designer er preget av de smaksretninger som rådde omkring 1950 og bedriftens behov for å imøtekomme ulike kundegruppers ønsker. Hans mest kjente former er modellene "Glatt, ”Standard”, ”Skaugum” og ”Bygdøy”. Disse ble produsert i mange år utover på 1950- tallet og med et utall av ulike dekorer, tegnet av ham selv eller andre. Dekorene var enten sprøytemalte, stemplet, håndmalte eller påført som skyvebilder innkjøpt fra utlandet. Finere serviser og dekorgjenstander kunne også bli påført gullstaffasje. I samtiden fikk han god kritikk for de formene han skapte og enkelte av dekorene, men han understreket ofte at han ikke kunne følge sitt ”hjertes språk” men måtte tilpasse arbeidene til det han karakteriserte som ”kravene fra publikum i dårligste forstand, fordi det lønner seg best”. Selv hadde han et sofistikert og bevisst syn på estetikk, noe vi ser ikke minst i dekoren ”Grønn rand med sort linje” på modellen Glatt.

Fra 1955 ble Feyling avløst av Eystein Sandnes som kunstnerisk leder. Feyling fortsatte å arbeide for bedriften gjennom skiftende tider fram til 1977. Vi gjenfinner hans arbeider fra disse årene i første rekke som eksklusive gaveserier og enklere suvenirartikler. Feyling var en dyktig tegner og har laget bedriftsgaver, anledningsartikler og suvenirer for mange steder i Norge og i utlandet.

Kilder: Stavangerflints arkiv på Figgjo, Produktbrosjyre fra Stavangerflint 1954, Jan Gjerde: ”Fra Kvaleberg til cyberspace”, ISBN 978-82-303-0998-8 , http://gratisnettside.no/stavangerflinthistorie/, presseklipp fra 1950-tallet, Bjørn Feylings privatarkiv.

Jan Gjerde ©

.


Les hele saken >>