NorgeStorbritannia

P A S I F I C

Foto: Ole

Tekanne i den populære designet "Pasific", designet av Inger Waage på begynnelsen av 70 tallet.