NorgeStorbritannia

H I S T O R I S K E   B I L D E R

 

 

Foto: Stavangerflints arkiv ved Figgjo Museum

. 

Direktør Sigurd Jensen, brukskunstner Inger Waage og sjefsdesigner Kåre B. Fjeldsaa.

 

 

D E S I G N   T E A M E T

 

 

Foto: Stavangerflints arkiv ved Figgjo Museum

 

Torbjørn Feyling (t.v.) var den første kunstneriske leder ved Stavangerflint fra 1949.  I 1955 ble Eystein Sandnes (i midten) ansatt som designsjef.  Inger Waage er nummer tre fra venstre. Ytterst til høyre står  Stanley Salvesen som ledet gipsmakerne.

. 

Inger Waage var en del av formgiver-teamet, men hun laget bare unntaksvis egne former, oftest ved å modifisere allerede eksisterende former.

 

 

Foto: Stavangerflints arkiv ved Figgjo Museum

 

Stanley Salvesen (t.h.), Inger Waage, Eystein Sandnes og Torbjørn  Feyling.

 

 

 

D E S I G N M Ø T E

 

Foto: Stavangerflints arkiv ved Figgjo Museum

 

"Designmøte" på Stavangerflint etter 1958.  Rundt bordet ser vi fra høyre (nærmest) Kåre B. Fjeldsaa (Fjeldsaa begynte som kunstnerisk leder i 1958), Inger Waage, ukjent person, salgsjef Bjørnsen, Trygve Brekke, Anne Lofthus (gift Valla) og Torbjørn Feyling (kunstnerisk leder frem til Eystein Sandnes kom i 1955).

. 

På bordet står serviset "Pernille" designet av Inger Waage.  I hyllen bak til høyre står serviset "Bambus" også designet av henne.  Begge servisene er i den ildfaste "Flamingo" serien.

 

 

D E K O R M A L E R N E

 

Foto: Stavangerflints arkiv ved Figgjo museum

 

På arbeidsbordene står det flere Inger Waage objekter, så disse damene var nok også blant hennes assistenter.  I kassene til venstre i bildet lligger det objekter fra "Opaque" serien.

 

.

B B C  -  D O K U M E N T A R

 

Foto: Fra privat arkiv

 

I 1961 laget BBC en dokumentar om Inger Waage og produksjonen av porselen på Stavangerflint.  Dokumentaren ble vist i 1962 og er i sort/hvitt, regi er ved Trevor Hill.

. 

Foran bilen står Inger Waage som nr. 2 fra høyre.

 

 

S E L E B R E   F A B R I K K B E S Ø K

 

Porselensfabrikken i Hillevåg hadde mange selebre gjester i løpet av sin driftsperiode.  Både konglige og statsoverhoder kom for å se produksjonen av serviser og brukskunst.  Allerede ett år etter at bedriften startet sin produksjon i 1949 kom statsminister Einar Gerhardsen på bedriftsbesøk.

 

 

 

Foto: Stavangerflints arkiv ved Figgjo Museum

 

Konglig besøk i Stavangerflints produksjon i 1951.  HKH kronprins Olav og HKH kronprinsesse Märtha vises rundt av direktør Trygve Brekke.  Prinsesse Ragnhild var også med på dette besøket, men er ikke med på bildet. 

 

 

Foto: Stavangerflints arkiv ved Figgjo Museum